OL制服+肉丝美足[44P]_LiLy_丽柜

OL制服+肉丝美足[44P]_LiLy_丽柜

治法祛三者之邪,而仍在调其胃气,胃气健而风寒湿不攻自解也。故初起咳嗽,必须先散风寒,而少佐散火之剂,不可重用寒凉以抑其火,亦不可多用燥热以助其邪,用和解之法为最妙,如甘桔汤、小柴胡汤是也。

肾水既久枯竭,所补之水,仅可供肾中之自用,安得分余膏而养肝木之子,复佐之白芍以滋肝,则肝木既平,不必取给于肾水,自气还本宫而不至走下而外泄。然而火势燎原,非杯水可救,必得滂沱大雨,则满山遍野之焰始能尽行扑灭也。

故阴寒之厥,舍参、附无夺命之丹;阴热之厥,饮参、附即丧身之鸩。况益之茯苓以泻膀胱之火,用青蒿以泻胃脾之热,白芍以平肝胆之气,丹参以清心内之炎,是脏腑无非清凉,而肾脏邪火安能作祟。

此方泻肝木之风火,而又善调脾胃之气,更佐之治目退翳之品,真和解得宜也。然则五脏为寒邪所犯,不必治五脏也,独温其命门,而五脏之寒可解。

仍然未愈,又疑为风邪固结于经络,用龙胆、茵陈、防风、荆芥之类,纷然杂投,不至于死不已。治之法,若兼治阳明以泻胃热,治亦无瘥;然而太阳之邪正炽,不专治太阳则卫之邪不能散,营之邪不能解;先去退阳明之火,未必不引邪而入阳明,反助其腾烧之祸也。

两胁欲破,正木郁难宣之象。似乎治法未可独治一经矣。

Leave a Reply