4d88豪龙

4d88豪龙

)与夫阳浊阴清,阴浊阳清,诸文之互异,亦无不可以豁然矣。咳嗽,吐痰白色,气腥臭,喘促自汗,午后发热,夜间尤甚,胸膈满闷,饮食减少,大便秘结,知其已成痨瘵而兼肺病也。

其自觉大热者,固由此处之郁久,热性太过,亦因体中寒湿气盛,真阳已减,遂映之而倍觉其热也。其辨别处∶处感脉必弦紧;温病脉必洪大,上涌有力;劳伤脉必迟弱无力,或浮虚而促,或沉细而疾,或断而漉漉如珠,或涩而参伍不调,或应指即回而无势,或软长圆净而无晕。

君二而臣有多寡,则力有偏重,故亦曰奇;臣力平匀,则亦曰偶。 其病也,一由宣泄之太早,一由闭遏之太过,虽同为温病,而治法又有不同矣。

尝考《金匮》黑疸,亦即脾胃湿热流积于肾之所。试以寒热明其表里俱寒者,治宜温中以散寒,里气壮而外邪可退矣。

故吾谓∶今日咳劳,皆小青龙证也。有以邪盛正衰分虚实者,所谓邪气盛则实,精气夺则虚也。

即如肝乘脾,腹满,谵语,寸口脉沉而紧,名曰纵,刺期门,亦以邪气有与心相感者也伤寒传经,有此经之邪延及彼经者,有前经之邪移及后经者。荣血耗燥,不与卫气相维,卫气衰散,无力自主,遂隐为空气暗风所持矣。

Leave a Reply