av色色

av色色

 瘕虽未见消,然从前时或作疼今则不复疼矣。 诊其脉左部沉弦,右部沉涩,一息近五至。

萸肉最善敛汗,是以萸肉亦能治之。又用玄参、沙参、生山药各六钱,煎汤服下,病遂全愈。

 方解龙眼肉为补益脾胃之药,而又善生心血以愈怔忡,更善治肠风下血,治此证当为主药。是知同是腰疼而其致病之因各异,治之者安可胶柱鼓瑟哉。

宜于大剂滋补药中,再加升补气分之品。  时当夜深,不便延医。

复诊将药连服六剂,寒热已愈,饮食加多,咳嗽吐痰亦大轻减。是以治此证者,当上清其热下止其泻,兼托疹毒外出,证候虽险,自能治愈。

服至旬余,身体渐壮,夜睡安然,可无入厕。宜大滋真阴以退其余热,而复少加补气之药佐之。

Leave a Reply